Programmeren in Python

python

Hoe kan je technologie & Python inzetten zodat leerlingen wiskundige en wetenschappelijke concepten leren onderzoeken en beter begrijpen, concepten die vaak het fundament vormen van nieuwe ontwikkelingen in onze digitale maatschappij?

Daag leerlingen uit om data en informatie te analyseren en innovatief oplossingen te ontwerpen. Introduceer hen tot het geven van opdrachten aan een machine om algoritmes uit te voeren, beslissingen te nemen en de resultaten te beoordelen om indien nodig verbeteringen aan te brengen. Bereid de leerlingen voor om de innovators van de toekomst te worden.

Opzet
Tijdens deze masterclass leer je aan de hand van hands-on-activiteiten hoe eenvoudig en zinvol skills als probleemoplossend denken en programmeren in de klas te brengen zijn. Aan de hand van curriculum-gerelateerde topics maak je kennis met de basisprincipes van de programmeertaal Python; hoe dit algoritmisch denken stimuleert en hoe je logische redeneringen en beslissingen laat uitvoeren door digitale technologie.

Python
Python, ontwikkeld door de Nederlander Guido van Rossum, is een zeer gebruikvriendelijke en leesbare programmeer-taal die in de praktijk gebruikt wordt door bedrijven als Google en Dropbox. Het gebruik van grafische omgevingen en microcontrollers motiveert leerlingen een gepaste oplossing te vinden met code. Deze aanpak maakt het mogelijk om verbanden te leggen tussen wiskunde, wetenschappen, computational thinking en programmeren. We bestuderen enkele interdisciplinaire projecten als Smart Irrigation, Pet Car Alarm, Simulatie van het hart. Ook krijg je lesmateriaal mee om zelf toe te passen.

Trainer(s)
Ludovic Wallaart, Bert Wikkerink en Cathy Baars
TU Delft

Data en tijd
Donderdag 29 oktober 2020
16.00 – 18.00 uur

Locatie
Volgt.

Kosten
De kosten voor deze cursus blijven door subsidie van de gemeente Den Haag beperkt tot € 85,- per deelnemer. Deze kosten worden gefactureerd aan de school.

Aanmelden