Module Ik ga voor de klas (online aanbod)

ik sta voor de klas

Ben jij dit jaar gestart als zijinstromer of ga je binnenkort voor de klas in het Haagse voortgezet onderwijs? Dan nodigt De Rode Loper je graag uit voor de module ‘Ik ga voor de klas’. In drie online bijeenkomsten krijg je pedagogische en didactische handvatten voor een vliegende start in de klas.

Orde houden (docent: Frans Kriger)
Sommige (beginnende) docenten hebben moeite met orde houden in de klas. Met als gevolg: leerlingen die niet luisteren, over je heen lopen en de regels aan hun laars lappen. Als docent in spe word je overspoeld met tips: streng zijn, consequent zijn, niet boos worden. Maar wat werkt wel en wat niet? Tijdens deze bijeenkomst ga je hiermee samen mee aan de slag. 

Kennismaking en lessen voorbereiden (docent: Isabel Spruijt)
Deze workshop staat in het teken van kennismaken en het voorbereiden van een les. Hiervoor gebruik je het (activerende) directe instructiemodel. Op deze manier leer je hoe je een les goed kan voorbereiden.

Zicht op het leren van je leerlingen (docent: Felix van Vugt)
Je hebt je verhaal gehouden voor de klas, maar de leerlingen kijken je wat schaapachtig aan. Hoe weet je wat je leerlingen hebben opgestoken van je les? Weten waar je leerlingen staan, is cruciaal voor het bepalen van de volgende stap in het leren. Om zicht te krijgen op het leren van de leerlingen kun je verschillende technieken toepassen. In deze bijeenkomst ga je dieper in op deze technieken.

Meer informatie over de module vind je op www.ikgavoordeklas.nl

Doelgroep
Zijinstromers die gaan starten of in 2020 zijn gestart

Trainer(s)
Frans Kriger, Isabel Spruijt en Felix van Vugt
Hogeschool Utrecht

Data
Dinsdag 13 oktober 2020
Dinsdag 27 oktober 2020
Dinsdag 3 november 2020

Tijd
Steeds van 16.30 – 19.30 uur

Online
Deze module zal online worden verzorgd. Je ontvangt de hiervoor benodigde link tijdig via Hogeschool Utrecht.

Kosten
Geen.