Techniek

python

Programmeren in Python

Hoe kan je technologie & Python inzetten zodat leerlingen wiskundige en wetenschappelijke concepten leren onderzoeken en beter begrijpen, concepten die vaak het fundament vormen van

Lees meer »

Drieluik Natuurkunde

Word op één avond op de hoogte gesteld van verschillende onderwerpen. Zo komen aan bod: de Delftse uitleenkoffers, quantumtechnologie in het onderwijs met een labtour.

Lees meer »