Bevoegdheid groepsleerkracht onderbouw voor pabo-gediplomeerden

work, office, architect

Doelstelling

  • Behalen van bevoegdheid ‘groepsleerkracht onderbouw basis/kader’ voor de vakken rekenen/wiskunde, Nederlands en vakken uit de profielkeuze.
  • Bevoegdheid voor in de onderbouw (eerste twee leerjaren) vmbo basis-kader.

Traject
Er zijn 12 leerteambijeenkomsten van 4 uur waarin de generieke en vakspecifieke onderdelen van het traject worden behandeld met behulp van verschillende werkvormen. Je wordt in de leerteambijeenkomsten begeleid in het vormgeven van de eindopdrachten van het traject. Zelfstudie vormt een belangrijk deel van het traject, via de blended leeromgeving.

Het opleidingstraject bestaat uit de volgende onderdelen:

  • een algemeen pedagogisch/didactisch deel gericht op de specifieke doelgroep van de leerlingen onderbouw vmbo;
  • een deel vakinhoud en vakdidactiek rekenen/wiskunde;
  • een deel vakinhoud en vakdidactiek Nederlands;
  • een profieldeel vakinhoud en vakdidactiek. Je kiest uit de volgende profielen: Mens en Maatschappij, Mens en Natuur, Engels.

Studieduur en belasting

  • De belasting bedraagt gemiddeld 2 dagen per week, verspreid over 6 maanden.
  • De opleiding wordt afgesloten met een assessment.
  • Op dit moment is de gemiddelde studieduur 9 maanden (inclusief afstuderen).

Doelgroep
Pabo-gediplomeerden (en PA) die werkzaam zijn in de onderbouw vmbo basis-kader en VSO.

Trainer(s)
Isabel Spruijt
Hogeschool Utrecht

Tijdpad
Start van het traject: november 2020.

Kosten
Je school kan voor dit traject subsidie aanvragen.

Voorwaarde
Minimum aantal deelnemers 12.

Interesse?
Interesse in dit traject? Laat het ons weten door onderstaand formulier in te vullen. Wij nemen daarna contact met je op.